EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUS
 ESILEHT  
 KOGUDUS  
 KIRIK  
 UUDISED  
 TOETA KOGUDUST  
 KAARLI KOOL  
 KONTAKT  
 
ENG | SUOMI | RUS | siseveeb  


  TEATED

PALVE- JA TEABEPÄEV TALLINNA JAANI KIRIKUS

5. aprill

Meie ümber väga palju lootusetust ning masendust, mis on seotud just nimelt töö puudumise või kaotamisega. Veebruari lõpus oli registreeritud töötuid Töötukassa andmetel 93 802 ehk 14,4% tööjõulistest inimestest.

Konsistooriumi, Tallinna praostkonna, Tallinna koguduste ja mitmete sotsiaalpartnerite koostöös korraldatakse 2. Ülestõusmispühal, 5. aprillil 2010 Tallinna Jaani Kirikus Palve- ja Teabepäeva, millega toetatakse ja julgustatakse neid, kes on töö kaotanud, samuti koondataks ja tutvustatakse neid, kes raskel ajal inimesi ühel või teisel viisil aitavad, et töötusest välja tulla.

Päevakava:
12.00–12.45 2. Ülestõusmispüha jumalateenistus Elu, väärikus ja töö. EELK peapiiskop Andres Põder
12.45–15.00 Teabepäev „Kuidas töötus enda jaoks tööle panna“

Sihtgrupid:
1. Töötud ja töötusriskis inimesed
2. LOV, töötute klubid ja teised kodanikualgatused
3. Kogudused (Tallinn, Harjumaa)

Töötute teabepäev kell 12.45–13.45

Sissejuhatus: EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja, Tallinna praost Jaan Tammsalu
Paneel: Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-rium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Tallinna Linnavalitsus
Lõpetus: EELK Tallinna Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus

Individuaalsed tegevused kell 14.00–15.00

· Võimalik saada EELK Tallinna koguduste vaimulike poolset hingehoidu
· Teabetahvlid ja stendiettekanded (Töötukassa, LOV Töötute klubid, SA Innove pro-jektid, HTM täiskasvanud osakond, EAS, toimuvad ajurünnakud ja vastastikune infoja-gamine töötute toetamisvõimalustest)

Töötutele suunatud projektide vedajate teabepäev kell 14.00–15.00

1. Võimalike rahastuste tutvustus (SA Innove, EAS jne)
2. Positiivsete näidete/projektide tutvustus (SA Innove projektide koordinaatorid, Tallinna Jaani kogudus jne) 3. Arutelu – Kuidas käivitada ja algatada positiivseid tegevusi töötutele?

*Korraldajad võivad kavas teha muudatusi

← kõik teated   ↑ üles

 
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 619 9100 | tallinna.kaarli@eelk.ee | SEB EE171010022004706006