EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUS
 ESILEHT  
 KOGUDUS  
 KIRIK  
 UUDISED  
 TOETA KOGUDUST  
 KAARLI KOOL  
 KONTAKT  
 
ENG | SUOMI | RUS | siseveeb  


  TEATED

NELIPÜHATERVITUS

Armas Tallinna Kaarli koguduse liige

Eeloleval pühapäeval tähistab kristlik maailm Nelipüha, ülemaailmse püha Kiriku algust, päeva, mil Jumal saatis apostlitele Püha Vaimu, kes teeb elavaks, Tõe Vaimu, kes teeb vabaks. Jumala Vaim on juhtinud Kirikut läbi erinevate aegade ja kiriku osaduses olevaid inimesi väga erinevates eluolukordades.

Kaarli kogudus on osa sellest universaalsest kristlikust kogukonnast ja iga koguduseliige on ristimise sakramendi kaudu saanud Püha Kiriku kui Kristuse Ihu liikmeks. Igale liikmele jagab Jumal lootust, kinnitab usku ja kasvatab armastust. Koguduse elujõulisus sõltub Jumala armust ja halastusest, aga ka koguduseliikmete ustavusest ja abivalmidusest. Oma kristliku kohustuse täitmine kodukiriku kaudu on armastuse väljendus Jumala ja kaasinimese vastu.

Täname kõiki, kes on kogudust eestpalves kandnud, isikliku abi või nõuga kogudusele toeks olnud, mõnes tegevusvaldkonnas oma panuse andnud või iga-aastase liikmeannetuse tasunud. Tänu teile on igal pühapäeval peetud jumalateenistused ja vajadusel toimetatud kiriklikud talitused. Esmaspäeval toimuvad palvused - missad ja teisipäeval sisukad muusikaõhtud. Endiselt on aktiivselt tegutsenud mitmed koorid, oluliselt laienenud lastetöö, trükitud oma ajakirja ja uuendatud elektroonilist kodulehekülge, hoolitsetud abivajajate eest ning käidud toetamas vanu nii kodudes kui haiglates. Majanduslikult raskel ajal oleme suutnud hoida Kaarli kiriku uksed avatud palvetavale või teed otsivale rändajale aastaringselt igal päeval.
Mureks on kirikuhoone remondi vajadus, mille ettevalmistus on kestnud juba aastaid. Kasvanud on kütte- ja valgustuse kulud. Jätkuvalt vajab pidevat hooldust orel ja helivõimendussüsteem. Kahjuks on annetajaliikmete arv aasta-aastalt vähenenud ja seega toimetuleku raskused suurenenud. Euroraha kasutuselevõtt võib kaasa tuua veelgi pingelisema majandusliku olukorra. Aga juba praegu oleme olukorras, kus koguduse juhtidena peame tegema raskeid valikuid: kas vähendada küttekulusid, koondada ametikohti, lõpetada koguduses juba aastakümneid toiminud tegevusi. Ammugi ei saa sellises olukorras teostada ka meile oluliselt vajalikku kiriku remonti täies mahus ja ulatuses, nii nagu oleme plaaninud.

Tulevikule mõeldes pöördume Teie poole palvega oma võimaluste ja oskustega kaasa aidata koguduse jätkuvale tegevusele. Tuletame meelde koguduseliikme kohustust tasuda iga-aastane nimeline annetus, mida on võimalik teha koguduse kantseleis või pangaülekandega (SEB 10022004706006, Swedbank 221011214295). Annetuse suurus jääb igaühe otsustada, vastavalt tema võimalustele.

Loodame iga koguduseliikme hoolivusele ja heale tahtele anda oma osa, et Kaarli kogudus ja kaunis kirikuhoone oleks Tallinna linnas tunnistuseks, et esimesel Nelipühal jagatud Püha Vaim on jätkuvalt ristiinimesi julgustamas, toetamas, rahu ja rõõmu jagamas.

Soovin Teile, armsad kaaskristlased, õnnistatud Nelipüha!

Kaarli koguduse nimel

koguduseõpetaja piiskop Einar Soone
AD 2010

← kõik teated   ↑ üles

 
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 619 9100 | tallinna.kaarli@eelk.ee | SEB EE171010022004706006