EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUS
 ESILEHT  
 KOGUDUS  
 KIRIK  
 UUDISED  
 TOETA KOGUDUST  
 KAARLI KOOL  
 KONTAKT  
 
ENG | SUOMI | RUS | siseveeb  


  TEATED

PÜHADETERVITUS

Armas Kaarli koguduse liige

Kirikuaastas on kätte jõudmas Jumala lunastusloo kõige traagilisemate sündmuste meenutamise aeg – aeg, mil tuletatakse taas meelde Jeesuse saabumist Jeruusalemma, jüngritega koos olemist õhtusöömaajal, palvevõitlust Ketsemani aias, väärikat seismist oma kohtumõistjate ees, ristikandmist Kolgatale, hingeheitmist ja viimaks jumalikku võimast võitu surma üle. Haud on tühi!
Kristus ütleb: Mina elan ja ka teie peate elama!
Inimeste arvamuste paljususes ja ärevate teadete keskel on Palmipuudepüha, Suure Neljapäeva ja Suure Reede sündmuste sõnum kannatavale inimkonnale asendamatuks lohutuseks eluraskuste mõistmisel ja väljapääsuks ummikusse jõudnud kriisiolukorrast. Ülestõusnu ilmumine oma õpilaste sekka kinnitas viimaste usku nendesse sõnadesse, mida Kristus oli neile eelnevalt rääkinud. Rahva meelsus oli heitlik. Alles hõisati: „Hosianna Taaveti Pojale!“ ja juba õige pea: „Poodagu ta risti!“
Kristuse sõnum on aga jäänud muutumatuks. Tema kuulutuse peamise mõtte võime kokku võtta juhises: Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest! Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. (Matteuse evangeelium 22,37-40)

Selle aasta ülestõusmispüha jumalateenistus kantakse televisiooni vahendusel üle Kaarli kirikust. Paljud kristlased, kes mingil põhjusel ei saa kirikusse tulla, võivad koguduse osadust tunnetada ka teleri vahendusel kodus või sõbra juures viibides. Loomulikult ootame ülestõusmispühade kogudust pühakotta, et anda isikliku kohalolekuga nähtav tunnistus oma usust ja rõõmust, mida pühad kaasa toovad. Kristus on üles tõusnud! Tõesti Ta on üles tõusnud!
Kannatuse- ja paastuaeg on möödunud. Rõõm täidab südameid ja hinges valitseb rahu. See on tõelise kristlase seisund ka siis, kui kuuleme ärevatest teadetest, mis meieni jõuavad maailma erinevatest paikadest. Olgem tänulikud, et meil Maarjamaal on võimalus oma elus teha valikuid vabalt ja sõltumatult. Ärgem unustagem teha head, toetada nõrku, hoida kokku ja paluda maale ja rahvale Jumala õnnistust ja tema juhtimist.
Kaarli kirikus on vaatamata raskustele hoogustunud remonditööd. Tänu osavõtlikele inimestele on hoogsalt edasi liikunud remondiprojekti tegemine ja kiriku põhjalöövi näidisvärvimine. Tule ja vaata! Lugeda saab remonditöödest koguduse kodulehel aadressil: http://www.kaarlikogudus.eu/

Siinkohal tänan veelkord ustavaid koguduseliikmeid, kes möödunud aastal tasusid oma liikmeannetuse, mille tõttu koguduseliikmete arv üle mitme aasta taas kasvas. Olge õnnistatud!

Rahulikku suurt nädalat ja rõõmsat ülestõusmispüha soovides ja teid palves Jumala kätte usaldades

Piiskop Einar Soone

← kõik teated   ↑ üles

 
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 619 9100 | tallinna.kaarli@eelk.ee | SEB EE171010022004706006